Om Kaien

“Kaien” i Førde, Sveio har eksistert i årtider og er et kjent begrep på folkemunnet. Bygget og
kaiområdet ble i 2012 totalrenovert og fremstår idag som et moderne anlegg med restaurant/
kafé/pub og kaianlegg/gjestehavn med pumpeanlegg for diesel og bensin.

Mediomtale ifm. nyåpning av Kaien sommeren 2012:
“Kaien i Førde, Sveio – en ny perle for båtfolket!” – Baatsans.no
“Kaien for opplevelser” –  Vi Bygger Nytt

“Snart i hamn med Kaien” – Vestavind Avis
“Ny giv for båtfolket” – Karmsund Avis

RESTAURANT
Restauranten har alle rettigheter. Se siden arrangement om du kunne tenke deg å arrangere noe på Kaien.

KAIANLEGG/BÅTHAVN
Kaien består i tillegg til kontor/-restaurantbygget av helt nye moderne kaiområder.
Kaiområdet består blant annet av over 80 meter dypvannskai, gjestehavn med betong-flytebrygger og døgnåpent pumpeanlegg med avgiftsfri diesel og bensin (kortbetaling).
Kaiområdet har flere uttak for vann og strøm mot betaling. Les mer på siden båthavn.


Bilde fra restauranten